• 3 سال پیش

  • 0

  • 31:34

پادکست هجدهم: کمال‌گرایی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست هجدهم: کمال‌گرایی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 31:34

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

کمال‌گرایی چیست؟

چرا جامعه انسانی به سمت کمال‌گرایی در حرکته؟

انسانهای کمال‌گرا چه ویژگی‌هایی دارند؟

با کمالگرایی چه کنیم؟

 

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها