• 3 سال پیش

  • 0

  • 28:17

پادکست بیستم: تعصب ذهنی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست بیستم: تعصب ذهنی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 28:17

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

چرا قبول حقایق و واقعیت ها برای ما آسان نیست؟ معرفی چند تعصب ذهنی که روی ادراک ما از حقایق تاثیر می‌گذارند. برای پذیرش درست علم چه باید کرد؟

 

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها