• 3 سال پیش

  • 0

  • 22:40

پادکست بیست‌و‌دوم: واکنش های دفاعی - قسمت اول

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست بیست‌و‌دوم: واکنش های دفاعی - قسمت اول

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 22:40

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

تعریف واکنش های دفاعی 

توضیح دقیق واکنش های دفاعی پاتولوژیک یا خودشیفته

بررسی دلایل و علل ظهور واکنش های دفاع

ارائه راهکار های لازم مختص هر واکنش

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها