• 3 سال پیش

  • 0

  • 27:16

پادکست سی و سوم: هوش هیجانی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست سی و سوم: هوش هیجانی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 27:16

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

تعریف دقیق هوش هیجانی عوامل موثر بر هوش هیجانی چگونه هوش هیجانی خودمون رو تقویت کنیم؟

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها