• 2 سال پیش

  • 9

  • 31:00

28. Thermodynamics in coffee roasting - Articles

XavRadio / رادیو ژاو
0
0
0

28. Thermodynamics in coffee roasting - Articles

XavRadio / رادیو ژاو
  • 31:00

  • 9

  • 2 سال پیش

توضیحات
28. Thermodynamics in coffee roasting - Articles

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads