• 1 سال پیش

  • 157

  • 13:59

انسان عشق عدالت

چوق الف
0
0
0

انسان عشق عدالت

چوق الف
  • 13:59

  • 157

  • 1 سال پیش

توضیحات

معرفی تازه‌های خانواده‌ی فرهنگی چشمه

کتاب‌های:

چهره‌ی سگ هنرمند در جوانی به قلم دیلن تامس

انسان، عشق، عدالت به قلم آلبر کامو

مجموعه‌‌ی شاهنامه‌ی فردوسی به نثر

تازه‌های کتاب صوتی:

سینماجهنم به قلم کریم نیکونظر از رادیوگوشه


با صدای
بنفشه فریس آبادی
علی صاحب‌الزمانی
تایماز رضوانی
علی شاهری
مائده مرتضوی

رده سنی
محتوای تمیز