• 1 سال پیش

  • 12

  • 04:34

کوین کست | 20 اسفند 1401 | اکسکوینو

رادیو اکسکوینو
0
0
0

کوین کست | 20 اسفند 1401 | اکسکوینو

رادیو اکسکوینو
  • 04:34

  • 12

  • 1 سال پیش

توضیحات

امروز تو دنیای کریپتو چه خبره؟

- مالیات 30 درصدی بر برق مصرفی برای استخراج ارز‌های دیجیتال

- اضافه شدن پشتیبانی شبکه پالیگان توسط بازار NFT بایننس

- بانک سیلیکون ولی و استیل کوین usdcshenoto-ads
shenoto-ads