• 1 سال پیش

  • 27

  • 17:36

اکسکونومی | 16 اسفند 1401 | اکسکوینو

رادیو اکسکوینو
0
0
0

اکسکونومی | 16 اسفند 1401 | اکسکوینو

رادیو اکسکوینو
  • 17:36

  • 27

  • 1 سال پیش

توضیحات

آیا وارد رکود تورمی شدیم یا نه؟

رکود یک کاهش قابل توجه، گسترده و طولانی مدت در فعالیت های اقتصادی و

«رکود تورمی» ترکیبی از تورم بالا و رکود اقتصادی است.

قسمت: 12

برای بررسی بیشتر تفاوت بین رکود و رکود تورمی حتما این قسمت از اکسکونومی رو گوش بدید.


shenoto-ads
shenoto-ads