• 1 سال پیش

  • 17

  • 02:09

کوین کست | 6 اسفند 1401 | اکسکوینو

رادیو اکسکوینو
0
0
0

کوین کست | 6 اسفند 1401 | اکسکوینو

رادیو اکسکوینو
  • 02:09

  • 17

  • 1 سال پیش

توضیحات

امروز تو دنیای کریپتو چه خبره؟

- خرید NFT با شیبا

- معرفی شبکه‌ی لایه 2 کوین بیس با هدف ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز

- استفاده از گوگل کلود به عنوان اعتبارسنج تزوس

- آغاز طرح آزمایشی عملیات با روبل دیجیتال از آوریلshenoto-ads
shenoto-ads