• 8 ماه پیش

  • 10

  • 42:45

لایوکست | قسمت دوازدهم: رضا غیابی؛ یک فرصت آفرین

رادیو اکسکوینو
0
0
0

لایوکست | قسمت دوازدهم: رضا غیابی؛ یک فرصت آفرین

رادیو اکسکوینو
  • 42:45

  • 10

  • 8 ماه پیش

توضیحات

این قسمت از لایوکست میزبان رضا غیابی، معاون توسعه کسب و کار ارنیکا بودیم.

از تاریخچه استارتاپ‌های ایرانی گفتیم تا تدکس تهران و آینده اکسکوینو.


shenoto-ads
shenoto-ads