• 6 سال پیش

  • 509

  • 19:23

Her و فلسفه

فلسفیدن
15
توضیحات
«آیا می‌توان عاشق یک سیستم عامل کامپیوتری شد؟ سوالی که فیلم Her در پی تفسیر ماهیت آن است. جینا زاوتا در این مقاله می‌کوشد از زبان سامانتا (سیستم عاملی که تئودور می‌خرد و کم‌کم نسبت به آن احساس علاقه می‌کند) احساس داشتنِ یک برنامه‌ی کامپیوتری را توصیف کند و بکوشد دلایلی که باعث شد نهایتا سامانتا تئودور را ترک کند، شرح دهد. در این پادکست مفاهیمی مثل «بدن»، «عشق» و «آگاهی» تحلیل و در بستر فیلم، تفسیر می‌شوند.»

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads