• 6 سال پیش

  • 355

  • 30:20

بتمن و فلسفه

فلسفیدن
7
توضیحات
بتمن می‌خواهد نظم را به گاتهام بازگرداند ولی از آن‌جایی که عضوی از حکومت نیست استفاده‌اش از خشونت قانونی محسوب نمی‌شود. تونی اسپنکوس در این نوشته حد استفاده‌ی مجاز از قدرت را برای برقراری نظم در جامعه واکاوی می‌کند.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads