• 1 سال پیش

  • 19

  • 06:17

مکانیسم ذوب شدن پنیر | مبحث تخصصی صنایع غذایی

پادکست لبنیات و غذا | تخصصی صنایع غذایی
0
0
0

مکانیسم ذوب شدن پنیر | مبحث تخصصی صنایع غذایی

پادکست لبنیات و غذا | تخصصی صنایع غذایی
  • 06:17

  • 19

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این اپیزود به سادگی به مکانیسم ذوب شدن پنیر اشاره میشه. با مثال پنیر های چدار و موزارلا با وجودیکه دو پنیر کاملا متفاوت به جهات مختلف دسته بندی و نحوه تولید هستند ولی قابلیت ذوب پذیری خیلی خوبی دارند و ....


shenoto-ads
shenoto-ads