• 5 ماه پیش

  • 8

  • 01:22:04

دوره «قرآن؛ کتاب حکمرانی» - جلسه پنجم - بخش اول سوره ممتحنه

دوره «قرآن؛ کتاب حکمرانی» در خانه اندیشه ورزان
0
0
0

دوره «قرآن؛ کتاب حکمرانی» - جلسه پنجم - بخش اول سوره ممتحنه

دوره «قرآن؛ کتاب حکمرانی» در خانه اندیشه ورزان
  • 01:22:04

  • 8

  • 5 ماه پیش

توضیحات

خانه اندیشه ورزان نهادی ست برای ارتباط اندیشکده های حوزه حکمرانی.

این نهاد از استاد صبوحی دعوت کرد تا دوره ای کوتاه مدت سوره هایی که وجوه حکمرانی دینی را بیان میکند، برای اندیشه ورزان این خانه برگزار کند.

این جلسات طی شش جلسه در ماه های فروردین و اردیبهشت 1401 در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. در این شش جلسه بعد از بحث های مبانی سوره های منافقون، مجادله و ممتحنه با نگاه حکمرانی بیان شد. در جلسه پنجم بخش اول سوره ممتحنه بیان می شود.


با صدای
علی صبوحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads