• 9 ماه پیش

  • 894

  • 41:02

قاتل تبر به دست

سایکوپاد
12
12
8

قاتل تبر به دست

سایکوپاد
  • 41:02

  • 894

  • 9 ماه پیش

توضیحات

این اپیزود شامل توصیف صحنه های قتل ، آدم خواری ، خشونت و تجاوز است و ممکن است برای همه مناسب نباشد.


با صدای
بهزاد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads