• 1 سال پیش

  • 51

  • 04:04
  • 04:04

  • 51

  • 1 سال پیش

توضیحات

گشت و گذار طهرونی (باغ فردوس)

در «گشت‌ وگذار طهرونی» شنونده روایت آلبرت كوچویی از باغ فردوس باشید.

(میرزا اسماعیل امین الممالك قصد آبادانی باغ فردوس را می كند وارثان امین الممالك دستشان به ضبط و ربط باغ نمی رود برای همین ملك را به نام محمد ولی خان سپهسالار می زنند.

محمد ولی خان در محدوده باغ دست به كار كندن قنات می شود و استخر و فواره هم بنا می كند اما تجارتخانه ی تومانیانس باغ را در ازای بدهی محمد ولی خان از او طلب می كند.

دولت وقت بدهی تجارتخانه را بهانه می كند و زمین ها را به متری دو تومان به كاركنان وزارتخانه می فروشد.

سال ۱۳۱۶ باغ فردوس به نام علی اصغر حكمت وزیر معارف می شود و سال ۱۳۳۶ میان ورزارت آموزش و پرورش و شهرداری تقسیم می شود بعدها باغ را برای برگزاری جشن های فرهنگ و هنر در نظر می گیرند و سپس نام سازمان رادیو وتلویزیون در میان مالكان باغ دیده می شود یك سال بعد از پیروزی انقلاب این باغ را به مركزی برای آموزش فیلم سازی تبدیل می كنند تا نام موزه سینما از سال ۱۳۸۱ تا اكنون بر سر


shenoto-ads
shenoto-ads