• 11 ماه پیش

  • 207.6K

  • 01:52:11
  • 01:52:11

  • 207.6K

  • 11 ماه پیش

توضیحات

این دومین اپیزود از مجموعه "بیشماره" است. اپیزودی که به هیچ فصلی وابسته نیست و اختصاصا برای این روزهای پر از هاگیرواگیر پاییز 1401 ساخته شده.این بخشی از آن‌چیزی‌ست که ما برای باهم بودنمان انجام داده ایم. به امید روزهایی روشنتر و پر از خنده و ساز و آواز.


با صدای
پژمان نوروزی
سیاوش صفاریان پور
محمدرضا ماندنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads