• 1 سال پیش

  • 73.3K

  • 01:17:23
  • 01:17:23

  • 73.3K

  • 1 سال پیش

توضیحات
پانزدهمین هاگیرواگیر(فصل سوم)در روزهایی که از هرسو گیر و گوری میبینیم و میشنویم و وجود دارد،در 27 خرداد 1401 منتشر میشود ...ما گفته بودیم که "در هر هاگیر واگیر همراهتونیم". اینم مهر تایید همین حرفمونه تا بدونید چندان هم شعاری نیستیم و به حرفهامون عمل میکنیم. اینبار کمی بیشتر از همیشه ،جدی بودیم. جدی حرف زدیم. تلخ بودیم. اما زندگی ملغمه ای از همه ی احساسهاست. تلخ و شیرین...خنده و غم. هاگیرواگیر مثل همیشه، پر از نکته های جدی و خنده های ناغافل و موزیک و خاطره است. به همنشینی دوستانه ی پانزدهم در فصل سوم خوش آمدید

با صدای
پژمان نوروزی
سیاوش صفاریان پور
محمدرضا ماندنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads