• 1 سال پیش

  • 85.8K

  • 59:39
  • 59:39

  • 85.8K

  • 1 سال پیش

توضیحات

این آخرین اپیزود از فصل سوم هاگیرواگیره...اپیزودی خوشمزه که با حمایت "سوخاری دی" منتشر شده . کمی استراحت میکنیم و باز میگردیم...با فصلی تازه و قصه هایی تازه در دورانی پر از هاگیرواگیر.

https://deyfriedchicken.com
با صدای
پژمان نوروزی
سیاوش صفاریان پور
محمدرضا ماندنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads