• 1 سال پیش

  • 25

  • 13:40

مجسمه ای برای مظلومیت زن - پادکست

گریز
0
0
1

مجسمه ای برای مظلومیت زن - پادکست

گریز
  • 13:40

  • 25

  • 1 سال پیش

توضیحات

چه بسیاری زنانی که بخاطر تشویقات نادرست بر سر زا رفتند و چه بسیار فرزندانی که بی‌مادر شدند.

قوانینی که برای تشویق و رفاه وضع شدند؛ اما بخاطر عدم تحقیق و کارشناسی فرهنگی تبدیل به معضل گردیدند.

داستان مربوط به دهه ۴۰ شمسی است و .... 


داستان از کتاب گریز اثر سیدسلمان رضویبا صدای
سیدپویا رضوی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز