• 1 سال پیش

  • 11

  • 08:32

سرخه حصار - بخش سوم

گریز
1
1
0

سرخه حصار - بخش سوم

گریز
  • 08:32

  • 11

  • 1 سال پیش

توضیحات

توضیحات


در ادامه بخش اول و دوم، بعد از دستور پزشک، همه اعضای خانواده تست سل می‌دهند. اما.....


سرخه حصار، یکی از داستانهای زیبای کتاب گریز، اثر سیدسلمان رضوی است که به گوشه‌ای از گذشته نویسنده نیز اشاره دارد.با صدای
سیدپویا رضوی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads