• 1 سال پیش

  • 15

  • 08:25

مادر با فرزندان

گریز
1
1
0

مادر با فرزندان

گریز
  • 08:25

  • 15

  • 1 سال پیش

توضیحات

داستان روایتگر وضعیت بسیاری از مادران و پدران ما است که بعضیهاشان علیرغم داشتن فرزندان زیاد، در دوران پیری، محکوم به تحمل تنهایی هستند.


با صدای
سیدپویا رضوی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز