• 1 سال پیش

  • 58

  • 09:00

این بار برای ایران

رادیو اکسیر
0
0
0

این بار برای ایران

رادیو اکسیر
  • 09:00

  • 58

  • 1 سال پیش

توضیحات

هرچند کوتاه، هم نفس و هم دل شدیم با مردم ایران. در روزهایی که بغض و ناراحتی گریبان گیر ایران ماست.در روزهایی که نام ایران را زیاد می شنویم.

این بار برای ایران....


با صدای
سینا زارع زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads