• 1 سال پیش

  • 64

  • 57:49

پادکست17 - فمینیسم

رادیو اکسیر
0
0
0

پادکست17 - فمینیسم

رادیو اکسیر
  • 57:49

  • 64

  • 1 سال پیش

توضیحات
فمینیسم گستره ای از جنبش های سیاسی،ایدئولوژی ها و جنبش های اجتماعیه که به دنبال تعریف، برقراری و دستیابی به حقوق برابر جنسیتی در مسائل سیاسی،اقتصادی،شخصی و اجتماعیه. فمینیست ها بر این باورن که جوامع ، دیدگاه مردان را در اولویت قرار میده و با زنان در این جوامع به صورت منصفانه رفتار نمیشه. اما فارغ از همه این موارد؛ از فمینیسم چی میدونیم؟ریشه های این جنبش از کجا نشات گرفته و در موج های پی در پی این جنبش،الآن در چه مسیری قرار گرفته و به دنبال چه آرمان ها و اهدافی هست؟ تحلیل و بررسی همه ی این موارد و بیشتر از این ها در هفدهمین قسمت از پادکست رادیو اکسیر. منابع اشاره شده توسط میهمانان در این قسمت: 1-جنس دوم - جلد یک و دو (سیمون دو بووار) 2-سیاست (پاول کلی) 3-آمد که بماند (سیمون دو بووار) 4-مقاله مجله راهبردی زنان-شماره 23-سال 1383-تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم(معصومه حسنی) 5-مقاله مباحث حقوقی زن در ایران باستان-سال1390(صبا بیوک زاده) 6-مقاله واشنگتن پست-30ژوئن 2016-فمینیست ها تهدیدی علیه مردان(کیسی یانگ)

با صدای
سینا زارع زاده
عرفان فاتحی
علی کارگری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads