search
قانون توانگری - قانون توانگری- فصل هشتم
play_arrow

قانون توانگری - قانون توانگری- فصل هشتم این آلبوم بهادار می‌باشد

قانون توانگری - قانون توانگری- فصل هشتم این آلبوم بهادار می‌باشد

3 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow120
  • thumb_up 3
  • more_vert

از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای کسادی اخیر و سالها زندگی بی برکت است. البته کسی کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد. نباید هم دوست داشته باشد. پانزده سال بود که جویای چنین کتابی بودم. در طول آن سالها که در قفسه کتابخانه ها و کتاب فروشی ها جستجویش می کردم، دیدم که کتاب های زیادی در زمینه موفقیت وجود دارد. اما هیچکدام از قوانین ساده و منسجمی که کامیابی را تضمین کند، سخن نمی گفت. شروع کردم به جستجوی کتابی نظیر این کتاب. چون نه آموزشی دیده بودم که بتوانم کار پیدا کنم، نه منبع درآمدی داشتم. حاضر بودم جانم را بدهم تا بتوانم راه و رسم مقتدرانه اندیشیدن را بیاموزم. اما میبایست خرج تنها پسرم را در می آوردم و استطاعت شکست خوردن نداشتم. دریافتم که شکست، اساسا ثمره اندیشیدن به شکست است. به محض پی بردن به این راز بزرگ کامیابی، جزر و مد دگرگون شد. منظور از اندیشه توانگر، اندیشه ایست که فزونی و کامیابی و دولت و شوکت و اقتدار به همراه آورد.

: علی اکبر متواضع
…