• 1 سال پیش

  • 4

  • 03:04
حافظ شاعر - غزل های 131 تا 140 - ۱۳۳: صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

حافظ شاعر - غزل های 131 تا 140 - ۱۳۳: صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

سهیل قاسمی
0
حافظ شاعر - غزل های 131 تا 140 - ۱۳۳: صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
0
0

حافظ شاعر - غزل های 131 تا 140 - ۱۳۳: صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

سهیل قاسمی
  • 03:04

  • 4

  • 1 سال پیش

توضیحات
اجرای صوتی غزل های حافظ با صدای سهیل قاسمی. غزل ها از نسخه علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی اجرا شده اند.

با صدای
سهیل قاسمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads