• 1 سال پیش

  • 1

  • 02:29
حافظ شاعر - غزل های 131 تا 140 - ۱۳۷: دل از من برد و روی از من نهان کرد

حافظ شاعر - غزل های 131 تا 140 - ۱۳۷: دل از من برد و روی از من نهان کرد

سهیل قاسمی
0
حافظ شاعر - غزل های 131 تا 140 - ۱۳۷: دل از من برد و روی از من نهان کرد
0
0

حافظ شاعر - غزل های 131 تا 140 - ۱۳۷: دل از من برد و روی از من نهان کرد

سهیل قاسمی
  • 02:29

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات
اجرای صوتی غزل های حافظ با صدای سهیل قاسمی. غزل ها از نسخه علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی اجرا شده اند.

با صدای
سهیل قاسمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads