• 1 سال پیش

  • 76

  • 03:16
حافظ شاعر - غزل های 141 تا 150 - ۱۴۶: صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد

حافظ شاعر - غزل های 141 تا 150 - ۱۴۶: صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد

سهیل قاسمی
1
حافظ شاعر - غزل های 141 تا 150 - ۱۴۶: صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد
  • 03:16

  • 76

  • 1 سال پیش

حافظ شاعر - غزل های 141 تا 150 - ۱۴۶: صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد

سهیل قاسمی
1

توضیحات
اجرای صوتی غزل های حافظ با صدای سهیل قاسمی. غزل ها از نسخه علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی اجرا شده اند.

با صدای
سهیل قاسمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads