• 2 سال پیش

  • 174

  • 07:00

اخبار و خلاصه رویداد های بورس - رویدادهای مهم بازار سرمایه،بورس ۹ دی ماه ۹۹

بازار سرمایه ، بورس
0
0
0

اخبار و خلاصه رویداد های بورس - رویدادهای مهم بازار سرمایه،بورس ۹ دی ماه ۹۹

بازار سرمایه ، بورس
  • 07:00

  • 174

  • 2 سال پیش

توضیحات
خلاصه روند بازار بورس رویداد های مهم روز نکات کلیدی آموزش

با صدای
پوریا سرخیل
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads