• 1 سال پیش

  • 69

  • 06:29
اخبار و خلاصه رویداد های بورس - خلاصه بازار سرمایه،بورس شنبه ۲۹ آذر

اخبار و خلاصه رویداد های بورس - خلاصه بازار سرمایه،بورس شنبه ۲۹ آذر

بازار سرمایه ، بورس
0
اخبار و خلاصه رویداد های بورس - خلاصه بازار سرمایه،بورس شنبه ۲۹ آذر
  • 06:29

  • 69

  • 1 سال پیش

اخبار و خلاصه رویداد های بورس - خلاصه بازار سرمایه،بورس شنبه ۲۹ آذر

بازار سرمایه ، بورس
0

توضیحات
خلاصه روند بازار بورس رویداد های مهم روز نکات کلیدی آموزش

با صدای
پوریا سرخیل
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads