• 1 سال پیش

  • 82

  • 06:18
اخبار و خلاصه رویداد های بورس - رویدادهای مهم بازار سرمایه،بورس ۲ دی ماه ۹۹

اخبار و خلاصه رویداد های بورس - رویدادهای مهم بازار سرمایه،بورس ۲ دی ماه ۹۹

بازار سرمایه ، بورس
0
اخبار و خلاصه رویداد های بورس - رویدادهای مهم بازار سرمایه،بورس ۲ دی ماه ۹۹
  • 06:18

  • 82

  • 1 سال پیش

اخبار و خلاصه رویداد های بورس - رویدادهای مهم بازار سرمایه،بورس ۲ دی ماه ۹۹

بازار سرمایه ، بورس
0

توضیحات
خلاصه روند بازار بورس رویداد های مهم روز نکات کلیدی آموزش

با صدای
پوریا سرخیل
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads