• 3 سال پیش

  • 93

  • 02:12

ایستگاه انگیزه - !شانس

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
3
3
0

ایستگاه انگیزه - !شانس

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
  • 02:12

  • 93

  • 3 سال پیش

توضیحات
هر وقت میخواستی یه کاری رو انجام بدی که زندگیت رو زیر رو میکرد ولی نمیدونستی چطوری باید این کار رو بکنی ایستگاه انگیزه رو پلی کن :)

با صدای
عطیه بیاتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads