• 3 سال پیش

  • 6

  • 02:14

جوان ایرانی سلام - شب‌ها مردم کجا میرن که ممنوعش کردید

رادیوتیش
0
0
0

جوان ایرانی سلام - شب‌ها مردم کجا میرن که ممنوعش کردید

رادیوتیش
  • 02:14

  • 6

  • 3 سال پیش

توضیحات
برنامه «جوان ایرانی سلام» پرشنونده‌ترین برنامه رادیوی صبحگاهی ایران است.

با صدای
فرورتیش رضوانیه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads