• 2 سال پیش

  • 4

  • 01:59

جرعه نوش - شیخ محمود الشحات أنور؛ تلاوت آیات ۳۱ تا ۳۶ از سوره‌ی مبارکه‌ی النبأ؛ www.kimia-ac.ir

ناصر دوستعلی
0
0
0

جرعه نوش - شیخ محمود الشحات أنور؛ تلاوت آیات ۳۱ تا ۳۶ از سوره‌ی مبارکه‌ی النبأ؛ www.kimia-ac.ir

ناصر دوستعلی
  • 01:59

  • 4

  • 2 سال پیش

توضیحات
جرعه‌نوش بهانه‌ای برای نشستن پای صحبت خدا و حضرات آل‌الله علیهم صلوات‌الله

با صدای
قاریان برجسته عالم قرائت قرآن
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads