• 2 سال پیش

  • 1

  • 09:07
منبرهای کوتاه - حجت‌الاسلام دکتر احمد عابدی؛ مفهوم امیرالمومنین چیست؟ www.kimia-ac.ir

منبرهای کوتاه - حجت‌الاسلام دکتر احمد عابدی؛ مفهوم امیرالمومنین چیست؟ www.kimia-ac.ir

ناصر دوستعلی
0
منبرهای کوتاه - حجت‌الاسلام دکتر احمد عابدی؛ مفهوم امیرالمومنین چیست؟ www.kimia-ac.ir
  • 09:07

  • 1

  • 2 سال پیش

منبرهای کوتاه - حجت‌الاسلام دکتر احمد عابدی؛ مفهوم امیرالمومنین چیست؟ www.kimia-ac.ir

ناصر دوستعلی
0

توضیحات
منبر زیرمجموعه‌ای است برای جرعه‌نوش که شامل تفسیر، شرح حدیث، اخلاقیات و... است ©️ https://t.me/joreenoush © https://eitaa.com/joreenoush

با صدای
علماء و وعاظ جهان تشیع
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads