• 3 سال پیش

  • 119

  • 02:27

برای تو می نویسم ... - To Mimonio To

دلنوشته
3
3
0

برای تو می نویسم ... - To Mimonio To

دلنوشته
  • 02:27

  • 119

  • 3 سال پیش

توضیحات
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...

با صدای
نیما پارسا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads