• 2 سال پیش

  • 78

  • 03:04

برای تو می نویسم ... - Khodet

دلنوشته
7
7
0

برای تو می نویسم ... - Khodet

دلنوشته
  • 03:04

  • 78

  • 2 سال پیش

توضیحات
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...

با صدای
نیما پارسا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads