• 3 سال پیش

  • 82

  • 03:04

برای تو می نویسم ... - Khodet

دلنوشته
3
3
0

برای تو می نویسم ... - Khodet

دلنوشته
  • 03:04

  • 82

  • 3 سال پیش

توضیحات
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...

با صدای
نیما پارسا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads