دلنوشته

نیما پارسا
67
میانگین پخش
731
تعداد پخش
8
دنبال کننده

دلنوشته

نیما پارسا
67
میانگین پخش
731
تعداد پخش
8
دنبال کننده

آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی...
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
02:49
 • 45

 • 2 سال پیش
02:49
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی...
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
01:50
 • 24

 • 2 سال پیش
01:50
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی...
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
02:15
 • 28

 • 2 سال پیش
02:15
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی...
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
01:52
 • 14

 • 2 سال پیش
01:52
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی...
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
02:45
 • 18

 • 2 سال پیش
02:45
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی...
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
02:18
 • 37

 • 2 سال پیش
02:18
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی...
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
02:40
 • 57

 • 2 سال پیش
02:40
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ......
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...
03:04
 • 82

 • 3 سال پیش
03:04
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ......
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...
01:28
 • 75

 • 3 سال پیش
01:28
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ......
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...
02:27
 • 119

 • 3 سال پیش
02:27
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ......
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...
01:44
 • 232

 • 3 سال پیش
01:44
shenoto-ads
shenoto-ads