دلنوشته

نیما پارسا
60
میانگین پخش
652
تعداد پخش
6
دنبال کننده

دلنوشته

نیما پارسا
60
میانگین پخش
652
تعداد پخش
6
دنبال کننده

آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
02:49
 • 20

 • 1 سال پیش
02:49
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
01:50
 • 14

 • 1 سال پیش
01:50
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
02:15
 • 16

 • 1 سال پیش
02:15
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
01:52
 • 12

 • 1 سال پیش
01:52
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
02:45
 • 16

 • 1 سال پیش
02:45
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
02:18
 • 33

 • 1 سال پیش
02:18
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
آلبوم موزیکست نیما پارسا بنام تراژدی
02:40
 • 55

 • 1 سال پیش
02:40
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...
03:04
 • 78

 • 2 سال پیش
03:04
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...
01:28
 • 71

 • 2 سال پیش
01:28
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...
02:27
 • 114

 • 2 سال پیش
02:27
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...
آلبوم چهار قطعه ای برای تو می نویسم ...
01:44
 • 223

 • 2 سال پیش
01:44
shenoto-ads
shenoto-ads