• 2 سال پیش

  • 119

  • 08:31

چگونه طراح وبسایت شویم؟ - چگونه طراح وبسایت شویم؟

آکادمی آموزشی ایراکد
0
0
0

چگونه طراح وبسایت شویم؟ - چگونه طراح وبسایت شویم؟

آکادمی آموزشی ایراکد
  • 08:31

  • 119

  • 2 سال پیش

توضیحات
پادکست های آموزشی درباره تکنولوژی ها ، زبان های برنامه نویسی و ابزارهای کاربردی در طراحی سایت

با صدای
آکادمی آموزشی شرکت برنامه نویسی ایراکد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads