• 3 سال پیش

  • 57

  • 02:38

آیه ۴ سوره فاتحه: مالک یوم الدین - 22. آیات قیامت دوستان صمیمی احکام خدا

إیاک نعبد
0
0
0

آیه ۴ سوره فاتحه: مالک یوم الدین - 22. آیات قیامت دوستان صمیمی احکام خدا

إیاک نعبد
  • 02:38

  • 57

  • 3 سال پیش

توضیحات
موضوعات این آلبوم: ۱۸. مالک یوم الدین. ۱۹. جمعیت روز قیامت واقعا شگفت انگیزه. ۲۰. سخن شیرین پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ الله به بنده. ۲۱.روز جزا معنا بخش هستی. ۲۲. آیات قیامت دوستان صمیمی احکام خدا.

با صدای
زکریا عطری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads