• 3 سال پیش

  • 94

  • 03:21

آیه ۴ سوره فاتحه: مالک یوم الدین - 18. مالک یوم الدین

إیاک نعبد
0
0
0

آیه ۴ سوره فاتحه: مالک یوم الدین - 18. مالک یوم الدین

إیاک نعبد
  • 03:21

  • 94

  • 3 سال پیش

توضیحات
موضوعات این آلبوم: ۱۸. مالک یوم الدین. ۱۹. جمعیت روز قیامت واقعا شگفت انگیزه. ۲۰. سخن شیرین پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ الله به بنده. ۲۱.روز جزا معنا بخش هستی. ۲۲. آیات قیامت دوستان صمیمی احکام خدا.

با صدای
زکریا عطری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads