• 3 سال پیش

  • 50

  • 03:55

آیه اول سوره مبارکه فاتحه (بسم الله الرحمن الرحیم) - 008. آثار توجه به وسعت رحمت الله

إیاک نعبد
1
1
0

آیه اول سوره مبارکه فاتحه (بسم الله الرحمن الرحیم) - 008. آثار توجه به وسعت رحمت الله

إیاک نعبد
  • 03:55

  • 50

  • 3 سال پیش

توضیحات
موضوعات این آیه: بسم الله الرحمن الرحیم 006. قرآن، سخنانش را بارحمت آغاز می‌کند. 007. توجه به وسعت رحمت الله 008. آثار توجه به وسعت رحمت الله

با صدای
زکریا عطری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads