• 3 سال پیش

  • 229

  • 02:53

آیه دوم سوره فاتحه: الحمدلله رب العالمین - 009. تفاوت بین ( حمد ) و ( شکر)

إیاک نعبد
1
1
0

آیه دوم سوره فاتحه: الحمدلله رب العالمین - 009. تفاوت بین ( حمد ) و ( شکر)

إیاک نعبد
  • 02:53

  • 229

  • 3 سال پیش

توضیحات
موضوعات این آلبوم: 009. تفاوت بین ( حمد ) و ( شکر) 10. توضیح (حمد) و ( رب ) در آیه الحمد لله رب العالمین 11. وسعت معنای ( عالمین ) 12. چرا الحمد لله ؟ 13. درسی برای مربیان و والدین از الحمد لله رب العالمین 14. تصحیح نگرش نسبت به الله

shenoto-ads
shenoto-ads