• 3 سال پیش

  • 6

  • 38:21

مرکز مجازی مطالعات شهری وروستایی - مطالعات شهری

فارس شناسی
0
0
0

مرکز مجازی مطالعات شهری وروستایی - مطالعات شهری

فارس شناسی
  • 38:21

  • 6

  • 3 سال پیش

توضیحات
مطالعات حوزه شهری وروستایی

با صدای
عباس نعمت الهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads