• 3 سال پیش

  • 14

  • 15:33

مرکز مطالعات توسعه شهری - توسعه شهری1

فارس شناسی
0
0
0

مرکز مطالعات توسعه شهری - توسعه شهری1

فارس شناسی
  • 15:33

  • 14

  • 3 سال پیش

توضیحات
مطالعات نظری در حوزه شهری وتوسعه شهری

با صدای
عباس نعمت الهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads