• 3 سال پیش

  • 12

  • 18:50

مرکز مطالعات توسعه شهری - مرکز مطالعات توسعه شهری

فارس شناسی
0
0
0

مرکز مطالعات توسعه شهری - مرکز مطالعات توسعه شهری

فارس شناسی
  • 18:50

  • 12

  • 3 سال پیش

توضیحات
مطالعات نظری در حوزه شهری وتوسعه شهری

با صدای
عباس نعمت الهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads