• 2 سال پیش

  • 12

  • 18:50
مرکز مطالعات توسعه شهری - مرکز مطالعات توسعه شهری

مرکز مطالعات توسعه شهری - مرکز مطالعات توسعه شهری

فارس شناسی
0
مرکز مطالعات توسعه شهری - مرکز مطالعات توسعه شهری
  • 18:50

  • 12

  • 2 سال پیش

مرکز مطالعات توسعه شهری - مرکز مطالعات توسعه شهری

فارس شناسی
0

توضیحات
مطالعات نظری در حوزه شهری وتوسعه شهری

با صدای
عباس نعمت الهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads