• 4 سال پیش

  • 178

  • 02:21

احمد نوری - بخشی از کارگاه سرندیپیتی - قسمت سوم

افزایش عملکرد
0
توضیحات
احمد نوری| Ahmad Nouri Iran Performance Coach سخنران و مدرس افزایش عملکرد شخصی و شغلی "با یادگیری افزایش عملکرد، سدهای درآمد خودتان را بشکنید"

با صدای
احمد نوری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads