• 2 سال پیش

  • 42

  • 04:29
احمد نوری - درسته به نتیجه ای نرسیدم، اما حرفم رو که زدم!

احمد نوری - درسته به نتیجه ای نرسیدم، اما حرفم رو که زدم!

افزایش عملکرد
0
احمد نوری - درسته به نتیجه ای نرسیدم، اما حرفم رو که زدم!
  • 04:29

  • 42

  • 2 سال پیش

احمد نوری - درسته به نتیجه ای نرسیدم، اما حرفم رو که زدم!

افزایش عملکرد
0

توضیحات
احمد نوری| Ahmad Nouri Iran Performance Coach سخنران و مدرس افزایش عملکرد شخصی و شغلی "با یادگیری افزایش عملکرد، سدهای درآمد خودتان را بشکنید"

با صدای
احمد نوری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads