• 3 سال پیش

  • 190

  • 07:15

احمد نوری - بخشی از کارگاه سرندیپیتی - قسمت اول

افزایش عملکرد
0
0
0

احمد نوری - بخشی از کارگاه سرندیپیتی - قسمت اول

افزایش عملکرد
  • 07:15

  • 190

  • 3 سال پیش

توضیحات
احمد نوری| Ahmad Nouri Iran Performance Coach سخنران و مدرس افزایش عملکرد شخصی و شغلی "با یادگیری افزایش عملکرد، سدهای درآمد خودتان را بشکنید"

با صدای
احمد نوری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads