• 3 سال پیش

  • 9

  • 11:31

مینی کلاس علمی - ميني كلاس علمي : اپيزود نهم (دروغگوهاي كوچولو)

مجموعه سخنرانی ها
0
0
0

مینی کلاس علمی - ميني كلاس علمي : اپيزود نهم (دروغگوهاي كوچولو)

مجموعه سخنرانی ها
  • 11:31

  • 9

  • 3 سال پیش

توضیحات
فضای مجازی پر از خرمهره است: جهل، تقلید، زودباوری، سطحی نگری، شبه علم و ظاهربینی. معتقدیم که می‌توان و باید مروارید علم را به صحنه آورد و دکان جهل‌فروشان را تخته و بازار ظاهرفریبان را کساد کرد

با صدای
جمال قمری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads